29-30-31 AĞUSTOS HUKUK KONGRESİ

29-30-31 AĞUSTOS HUKUK KONGRESİ için sertifika almak istiyorsanız aşağıdaki eğitim videolarını izleyip ardından formu doldurmanız gerekmektedir.

PROF. DR HASAN TUNÇ ( KARŞILAŞTIRMALI HÜKÜMET SİSTEMLERİ )

AV. MEHMET GÜN ( TÜRKİYE’NİN REFAHINI ARTIRMAK İÇİN YAPISAL REFORMLAR )

PROF. DR. OĞUZ SADIK AYDOS ( COVİD-19’UN KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ )

PROF. DR. REFİK KORKUSUZ ( İŞ HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR )

PROF. DR. AHMET GÖKÇEN ( CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞMESİ )

DOÇ. DR. GÜLSÜN AYGÖRMEZ ( MALPRAKTİS VE CEZAİ SORUMLULUK )

PROF. DR. HAYRUNNİSA ÖZDEMİR ( KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ)

PROF. DR. MURAT DOĞAN ( EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ )

PROF. DR. ENDER ETHEM ATAY ( PANDEMİ SÜRECİNDE İDARENİN YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ )

PROF. DR. AKÇA TOPRAK ERGÖNEN ( KADINA YÖNELİK EV İÇİ ŞİDDET VE CİNSEL SALDIRI )

PROF.DR.HALUK BURCUOĞLU (UYGULAMADA VE TEORİDE BOŞANMA DAVALARI İLE NAFAKA UYUŞMAZLIĞI)

TÜRKİYE’NİN EN İYİ UZLAŞTIRMA SAVCISI DR. CENGİZ APAYDIN (CEZA HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA)